Logo Amii Sp. z o.o. Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre
O firmie Amii Produkty firmy Amii Za³oga firmy Amii
  O firmie AmiiO firmie  Dotacje z Unii EuropejskiejDotacjeFiltry do wodyOferty pracyAlkomatyFiltry do wodyOferty pracy w firmie AmiiDystrybutory wody
  Nasz zespó³Nasz zespół   Dzia³alno¶æ spo³eczna firmy AmiiDziałalność społeczna Dystrybutory wodyKontaktAlkomatyAlkomatyFiltry do wodyZapinki do futer
  Og³oszeniaOgłoszenia  TargiTargi

Ogłoszenia

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-31

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 

NA LICENCJĘ OPROGRAMOWANIA TYPU CAD3D

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na licencję oprogramowania typu CAD3D, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 24 marca 2017 roku do trzech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęły 3 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. licencję oprogramowania typu CAD3D:

 

 1. SOLIDEXPERT Sp. z o.o.
  ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 24 923 pln netto;
  Termin realizacji: do 10 dni od daty podpisania umowy.

 

 1. CADWorks Jaksan, Szymański
  ul. Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 6250 euro netto, co w przeliczeniu po kursie sprzedaży przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 31.03.2017 r. wynosi 27 116,88 pln netto
  Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy.

 1. Man and Machine Software Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 91 590 pln netto;
  Termin realizacji: do 5 dni od daty podpisania umowy

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

 

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %
do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%
do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%
do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%
30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 

 

 1. SOLIDEXPERT Sp. z o.o.
  ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 70%;
  Termin realizacji: 30%
  Łącznie: 100%.

 1. CADWorks Jaksan, Szymański
  ul. Wyspiańskiego 27A, 35-111 Rzeszów;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 64,34%;
  Termin realizacji: 20%;
  Łącznie: 84,34 %.

 

 

 

 1. Man and Machine Software Sp. z o.o.
  ul. Żeromskiego 52, 90-626 Łódź;
  Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.
  Cena: 19,05%;
  Termin realizacji: 30%;
  Łącznie: 49,05 %.

 

 

Z firmą SOLIDEXPERT Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na licencję oprogramowania typu CAD3D, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-24

  

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-22

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 

NA POMPĘ I FALOWNIK

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na pompę i falownik, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 14 marca roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 22 marca 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. pompę i falownik.

 1. TAPFLO Sp. z o.o. ul. Czatkowska 4B, 83-110 Tczew,

Oddział Warszawa ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa;

 Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 1. GAA – Lobex Sp. z o.o. ul. Traugutta 39, 37-500 Jarosław;

Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 11 492,00 pln netto;

 Termin realizacji: do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 Cena: 70 %

 C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 Termin realizacji: 30 %

 do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

 do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

 do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

 30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

  

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. TAPFLO Sp. z o.o. ul. Czatkowska 4B, 83-110 Tczew,

 Oddział Warszawa ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa;

 Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 1. GAA – Lobex Sp. z o.o. ul. Traugutta 39, 37-500 Jarosław;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 70%;

 Termin realizacji: 0%;

 Łącznie: 70%.

 

Z firmą GAA – Lobex Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na pompę i falownik, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-14

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA POMPĘ I FALOWNIK

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: df@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: df@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.03.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka pompy (szt. 1):

 

 • Wydajność minimalna: 0,13 l/min przy ciśnieniu 6bar,

 • Wydajność maksymalna: 7,5 l/min,

 • Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar lub wyższe,

 • Obudowa: stal kwasoodporna,

 • Uszczelki: teflon,

 • Zawór bezpieczeństwa wbudowany w pompie (By-pass),

 • Pompa z napędem magnetycznym, samozasysająca na sucho,

 • Minimalna lepkość medium: przynajmniej 1 mPas,

 • Silnik: 230V ,

 • regulacja falownikiem od 10-62 Hz,

 • przyłącze: 1/2 cala,

 • tłoczenie cieczy bez pulsacji,

 • medium: woda,

 • temperatura medium: 0 – 40°C.

 

Ogólna charakterystyka falownika (szt.1):

 

 • Znamionowe napięcie wejściowe 1-fazowe: od 200 V -15% do 240 V +10%, 50/60 Hz ±5%,

 • Zakres częstotliwości wyjściowej od 0,1 do przynajmniej 70 Hz,

 • Rozdzielczość ustawiania częstotliwości:

 

cyfrowe: 0,01 Hz

 

analogowe: maksymalna częstotliwość / 1000,

 

 • Masa: do 1,6 kg,

 • Sterowanie: sinusoidalną modulacją szerokości impulsu (PWM)

 • Ustawianie częstotliwości:

 

Panel operatora

 • Sygnał zewnętrzny: Prąd stały o napięciu od 0 do 10 V (impedancja wejściowa 10 kΩ), od 4 do 20 mA (impedancja wejściowa 100 Ω), potencjometr (od 1 do 2 kΩ, 2 W)

 Przez sieć RS485 ModBus RTU,

 

 • Sygnał wyjściowy:
  Wyjście (analogowe) o napięciu od 0 do 10 V
  Wyjście ciągu impulsów - prąd stały o napięciu od 0 do 10 V, maksymalnie 32 kHz
  Styk wyjścia alarmu (przekaźnik).

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

 Amii Sp. z o.o.

 ul. Techniczna 22

 92-518 Łódź

 tel.: 42 648-44-44 wew. 102

 e-mail: df@amii.pl

 

 1.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 21.03.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 7. Posiadać termin ważności / gwarancji na przedmiot zamówienia, nie mniejszy niż 2 lata.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2017 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

OFERTA NA POMPĘ I FALOWNIK

 „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

  

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

- POMPĘ – SZT.1,

 

- FALOWNIK – SZT.1

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Pompa

Szt. 1

 

 

 

 

Falownik

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-03-07

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI, ZAWORY I DROBNE AKCESORIA

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na węże, złączki, zawory i drobne akcesoria, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu
22 lutego 2017 roku do trzech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy:
www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 07 marca 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. węże, złączki, zawory i drobne akcesoria.

 

 1. Pneumat System Sp. z o.o. – Oddział Łódź, ul. Wydawnicza 1/3 Budynek E,

 92-333 Łódź;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 8575,11 pln netto

 Termin realizacji: do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy;

 

 1. TUBES INTERNATIONAL ul. Bystra 15A, 01-366 Poznań,

 Oddział w Łodzi ul. Gimnastyczna 3, 94-128 Łódź;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 8287,19 pln netto;

 Termin realizacji: do 5 tygodni od podpisanej umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

 C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

 do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

 do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

 do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

 30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

  

 1. Pneumat System Sp. z o.o. – Oddział Łódź, ul. Wydawnicza 1/3 Budynek E,

 92-333 Łódź

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 67,65%;

 Termin realizacji: 20%;

 Łącznie: 87,65 %

 

 1. TUBES INTERNATIONAL ul. Bystra 15A, 01-366 Poznań,

 Oddział w Łodzi ul. Gimnastyczna 3, 94-128 Łódź;

 Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 Cena: 70%;

 Termin realizacji: 0%;

 Łącznie: 70%.

 

Z firmą Pneumat System Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na węże, złączki, zawory i drobne akcesoria, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-02-22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI, ZAWORY I DROBNE AKCESORIA

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: df@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: df@amii.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 01.03.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

Lp.

Opis

Ilość

jednostka

1

Wąż PCV (śred. wew x śred. zew.) 10x16 mm do kontaktu z żywnością

40

mb

2

Wąż PCV (śred. wew x śred. zew.) 4x6 mm do kontaktu z żywnością

40

mb

3

Złączka gwintowana prosta G1/2w na wąż 10 mm, stal nierdzewna

8

szt.

4

Złączka gwintowana prosta G3/8w na wąż 10mm, stal nierdzewna

8

szt.

5

Złączka gwintowana prosta G1/4w na wąż 10mm, stal nierdzewna

8

szt.

6

Złączka gwintowana prosta G1/4z do węża 10mm stal nierdzewna

8

szt.

7

Złączka gwintowana prosta G3/8z do węża 10mm stal nierdzewna

8

szt.

8

Złączka gwintowana prosta G1/8z na wąż 4mm, stal nierdzewna

5

szt.

9

Złączka gwintowana prosta G1/2z do węża 10mm stal nierdzewna

5

szt.

10

Nypel z G1/2z na G1/2z, stal nierdzewna

10

szt.

11

Nypel z G1/4z na G3/8z, stal nierdzewna

10

szt.

12

Nypel z G3/8z na G1/2z, stal nierdzewna

10

szt.

13

Mufa redukcyjna G3/8w na G1/2w stal nierdzewna

10

szt.

14

Mufa G1/2w stal nierdzewna

10

szt.

15

Mufa G1/4w stal nierdzewna

10

szt.

16

Mufa G3/8w stal nierdzewna

10

szt.

17

Redukcja z G1/2z na G1/4w, stal nierdzewna

10

szt.

18

Redukcja z G1/4z na G1/8w, stal nierdzewna

10

szt.

19

Nypel redukcyjny R1/4z, R1/2w stal nierdzewna

8

szt.

20

Nypel redukcyjny R3/8z, R1/2w stal nierdzewna

8

szt.

21

Kolanko gwintowane WW G1/4w stal nierdzewna

8

szt.

22

Kolanko gwintowane WW G1/2w stal nierdzewna

5

szt.

23

Trójnik gwintowany T WWW G1/2w stal nierdzewna

5

szt.

24

Trójnik gwintowany T WWW G1/4w stal nierdzewna

5

szt.

25

Trójnik gwintowany T WZW G1/2 stal nierdzewna

5

szt.

26

Trójnik gwintowany T WZW G1/4 stal nierdzewna

10

szt.

27

Czwórnik gwintowany WWWW G1/4"w stal nierdzewna

5

szt.

28

Czwórnik gwintowany WWWW G1/2"w stal nierdzewna

5

szt.

29

Listwa mocująca do weży 6mm

100

szt.

30

Cęgi do przewodów do fi 17 mm

1

szt.

31

Opaska zaciskowa 13-20 mm

50

szt.

32

Nitka uszczelniająca nylonowa PN 16bar, przynajmniej 150mb w opakowaniu

3

szt.

33

Manometr ze stali nierdzewnej G1/4A, 63mm, 0-6bar,

2

szt.

34

Manometr kontrolny G1/2R, fi160mm, 0-6bar, klasa dokładności 0,6

2

szt.

35

Zawór kulowy mini G1/4ww stal nierdzewna

8

szt.

36

Zawór kulowy mini G1/2ww stal nierdzewna

8

szt.

37

Zawór iglicowy G1/4 stal nierdzewna

3

szt.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: df@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 01.03.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 01.03.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.03.2017 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

OFERTA NA: WĘŻE, ZŁĄCZKI, ZAWORY I DROBNE AKCESORIA

 

„Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI, ZAWORY I DROBNE AKCESORIA

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY

Lp.

Opis

Ilość

Jednostka

miary

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

1

Wąż PCV (śred. wew x śred. zew.) 10x16 mm do kontaktu z żywnością

40

mb

2

Wąż PCV (śred. wew x śred. zew.) 4x6 mm do kontaktu z żywnością

40

mb

3

Złączka gwintowana prosta G1/2w na wąż 10 mm, stal nierdzewna

8

szt.

4

Złączka gwintowana prosta G3/8w na wąż 10mm, stal nierdzewna

8

szt.

5

Złączka gwintowana prosta G1/4w na wąż 10mm, stal nierdzewna

8

szt.

6

Złączka gwintowana prosta G1/4z do węża 10mm stal nierdzewna

8

szt.

7

Złączka gwintowana prosta G3/8z do węża 10mm stal nierdzewna

8

szt.

8

Złączka gwintowana prosta G1/8z na wąż 4mm, stal nierdzewna

5

szt.

9

Złączka gwintowana prosta G1/2z do węża 10mm stal nierdzewna

5

szt.

10

Nypel z G1/2z na G1/2z, stal nierdzewna

10

szt.

11

Nypel z G1/4z na G3/8z, stal nierdzewna

10

szt.

12

Nypel z G3/8z na G1/2z, stal nierdzewna

10

szt.

13

Mufa redukcyjna G3/8w na G1/2w stal nierdzewna

10

szt.

14

Mufa G1/2w stal nierdzewna

10

szt.

15

Mufa G1/4w stal nierdzewna

10

szt.

16

Mufa G3/8w stal nierdzewna

10

szt.

17

Redukcja z G1/2z na G1/4w, stal nierdzewna

10

szt.

18

Redukcja z G1/4z na G1/8w, stal nierdzewna

10

szt.

19

Nypel redukcyjny R1/4z, R1/2w stal nierdzewna

8

szt.

20

Nypel redukcyjny R3/8z, R1/2w stal nierdzewna

8

szt.

21

Kolanko gwintowane WW G1/4w stal nierdzewna

8

szt.

22

Kolanko gwintowane WW G1/2w stal nierdzewna

5

szt.

23

Trójnik gwintowany T WWW G1/2w stal nierdzewna

5

szt.

24

Trójnik gwintowany T WWW G1/4w stal nierdzewna

5

szt.

25

Trójnik gwintowany T WZW G1/2 stal nierdzewna

5

szt.

26

Trójnik gwintowany T WZW G1/4 stal nierdzewna

10

szt.

27

Czwórnik gwintowany WWWW G1/4"w stal nierdzewna

5

szt.

28

Czwórnik gwintowany WWWW G1/2"w stal nierdzewna

5

szt.

29

Listwa mocująca do weży 6mm

100

szt.

30

Cęgi do przewodów do fi 17 mm

1

szt.

31

Opaska zaciskowa 13-20 mm

50

szt.

32

Nitka uszczelniająca nylonowa PN 16bar, przynajmniej 150mb w opakowaniu

3

szt.

33

Manometr ze stali nierdzewnej G1/4A, 63mm, 0-6bar,

2

szt.

34

Manometr kontrolny G1/2R, fi160mm, 0-6bar, klasa dokładności 0,6

2

szt.

35

Zawór kulowy mini G1/4ww stal nierdzewna

8

szt.

36

Zawór kulowy mini G1/2ww stal nierdzewna

8

szt.

37

Zawór iglicowy G1/4 stal nierdzewna

3

szt.

Słownie: ...........................................................................................................

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-01-19

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA

 

program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową oraz

 

kartę akwizycji danych.

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową oraz kartę akwizycji danych, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 5 stycznia 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, oraz wprowadzeniu zmian w specyfikacji technicznej zapytania ofertowego na program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową oraz kartę akwizycji danych, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 10 stycznia 2017 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 informujemy, że w dniu 19 stycznia 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

 

 

Łącznie napłynęły 3 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową oraz kartę akwizycji danych:

 

 

 

 1. National Instruments Poland Sp. z o.o.,

 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

 

Cena: 15 813,90 pln netto;

 

Termin realizacji: 20 dni od daty podpisana umowy.

 

 

 

 1. Z.E.P. JANBIT, Andrzej Janiak;

 

ul. Nerudy 11/58, 01-926 Warszawa;

 

Cena: 6 755,00 pln netto;

 

Termin realizacji: 3 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

 1. Elmark Automatyka Sp. z o.o.;

 

ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa-Wesoła;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

 

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 


 

Termin realizacji: 30 %

 

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

 

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

 

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

 

30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

 

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 

 

 1. National Instruments Poland Sp. z o.o.,

 

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa;

 

Cena: 29,90 %;

 

Termin realizacji: 20%.

 

 

 

 1. Z.E.P. JANBIT, Andrzej Janiak;

 

ul. Nerudy 11/58, 01-926 Warszawa;

 

Cena: 70%;

 

Termin realizacji: 30%.

 

 

 

 1. Elmark Automatyka Sp. z o.o.;

 

ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa-Wesoła;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

Z firmą JANBIT, Andrzej zostanie podpisana umowa na program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową oraz kartę akwizycji danych, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-01-16

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

Szanowni Państwo,

 

W związku z Zapytaniem ofertowym na węże, złączki i zawory, do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 30 grudnia 2016 roku, informujemy iż żadna z przesłanych lub dostarczonych do nas Ofert nie spełniała oczekiwań naszej firmy zawartych w specyfikacji.

W związku z powyższym, nie udało nam się wybrać Oferenta i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

 

Niemniej dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych.

Z poważaniem,

Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-01-10

   

 

 

Amii Sp. z o.o. informuje o wprowadzeniu z dniem 10.01.2017 r. zmiany w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia dla zapytania ofertowego z dnia 05.01.2017 r. na program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową oraz kartę akwizycji danych.Zmianie ulega parametr w następujący sposób:
 
Specyfikacja przed zmianą karty akwizycji danych:

 

 • Kompatybilność: Windows 7, Windows CE, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit.

 

Specyfikacja po zmianie:

 

 • Kompatybilność: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

 


Pozostałe parametry urządzenia pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, iż w związku w wprowadzeniem zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia
16.01.2017 r. do godz. 16.00.
 
Ujednolicona treść zapytania ofertowego, zawierająca wprowadzone zmiany znajduje się poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ;

 

- KARTĘ AKWIZYCJI DANYCH.

 


 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 


 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.01.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

 

 

 

 

 

 

 1. Program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową:

 

 

 

Parametr

Specyfikacja

Środowisko programowania

Graficzne

Sterowniki wejścia wyjścia

RS232, USB, Modbus, ICom TCP/IP

Funkcje matematyczne

Arytmetyczne, trygonometryczne, operacje logiczne

Analiza sygnału

Filtr cyfrowy, korelacja

Wyświetlanie danych

Wykres Y/t, X/Y, diagram, miernik cyfrowy, miernik analogowy, wykres słupkowy, stan

Zapis do i odczyt z pliku

Tak

Zgodność z systemem operacyjnym

Windows® 10/8/7 32/64-bit

 

 

 

 1. Karta akwizycji danych:

 

•  komunikacja z PC: USB;

 

•  typ pomiaru: napięcie;

 

• zakres napięć wejść analogowych: -10 V - 10 V;

 

•   minimalnie 8 wejść analogowych;

 

•   minimalna rozdzielczość / częstotliwość próbkowania (14-bit, 48 kS/s);

 

•   minimalnie 2 wyjścia analogowe (12-bit), zakres napięcia 0-5V;

 

•   minimalnie 8 wejść/wyjść cyfrowych; zakres napięć 0 – 5 V;

 

•   wymiary maksymalne dł. x szer. x wys. - 14 cm x 9cm x 4cm;

 

•   typ konektorów: zaciski śrubowe;

 

•   zasilanie: USB;

 

•   kompatybilność: Windows 7, Windows 8, Windows 10.

 

•   kompatybilność z programem do akwizycji danych;

 

•   gwarancja minimum 12 miesięcy.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

 

92-518 Łódź

 

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

 

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.01.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 

 

 

 


 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.01.2017 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

OFERTA NA:

 

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ,

 

- KARTA AKWIZYCJI DANYCH.

 

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 


 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ,

 

- KARTĘ AKWIZYCJI DANYCH.

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 


 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 


 


 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Program do akwizycji danych wraz

z licencją bezterminową

 

Szt. 1

 

 

 

 

Karta akwizycji danych

 

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-01-09

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT NA

 

DRUKARKĘ 3D WRAZ Z FILAMENTAMI

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na drukarkę 3D wraz z filamentami, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 29 grudnia 2016 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 9 stycznia 2017 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

 

 

Łącznie napłynęły 4 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. drukarkę 3D wraz z filamentami

 

 

 

 1. Conrad Electronic Sp. z o.o.,

 

ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

 1. Aemca Sp. z o.o.,

 

ul. Wyszyńskiego 12/5, 44-100 Gliwice;

 

Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

Cena: 3 456,91 pln netto;

 

Termin realizacji: do 3 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

 1. 3D Master Spółka Cywilna R. Lis R. Wypysiński,

 

ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

 1. Bibus Menos Sp. z o.o.,

 

ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

 

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 


 

Termin realizacji: 30 %

 

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

 

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

 

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

 

30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

 

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. Conrad Electronic Sp. z o.o.,

 

ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

 1. Aemca Sp. z o.o.,

 

ul. Wyszyńskiego 12/5, 44-100 Gliwice;

 

Cena: 70%;

 

Termin realizacji: 30%;

 

Łącznie: 100%

 

 

 

 1. 3D Master Spółka Cywilna R. Lis R. Wypysiński,

 

ul. Jakobinów 23, 02-240 Warszawa;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

 1. Bibus Menos Sp. z o.o.,

 

ul. Spadochroniarzy 18, 80-298 Gdańsk;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

Z firmą Aemca Sp. z o.o. zostanie podpisana umowa na drukarkę 3D wraz z filamentami, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-01-05

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ;

- KARTĘ AKWIZYCJI DANYCH.

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 12.01.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ogólna charakterystyka:

 1. Program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową:

Parametr

Specyfikacja

Środowisko programowania

Graficzne

Sterowniki wejścia wyjścia

RS232, USB, Modbus, ICom TCP/IP

Funkcje matematyczne

Arytmetyczne, trygonometryczne, operacje logiczne

Analiza sygnału

Filtr cyfrowy, korelacja

Wyświetlanie danych

Wykres Y/t, X/Y, diagram, miernik cyfrowy, miernik analogowy, wykres słupkowy, stan

Zapis do i odczyt z pliku

Tak

Zgodność z systemem operacyjnym

Windows® 10/8/7 32/64-bit

 

 1. Karta akwizycji danych:

•  komunikacja z PC: USB;

•  typ pomiaru: napięcie;

• zakres napięć wejść analogowych: -10 V - 10 V;

•   minimalnie 8 wejść analogowych;

•   minimalna rozdzielczość / częstotliwość próbkowania (14-bit, 48 kS/s);

•   minimalnie 2 wyjścia analogowe (12-bit), zakres napięcia 0-5V;

•   minimalnie 8 wejść/wyjść cyfrowych; zakres napięć 0 – 5 V;

•   wymiary maksymalne dł. x szer. x wys. - 14 cm x 9cm x 4cm;

•   typ konektorów: zaciski śrubowe;

•   zasilanie: USB;

•   kompatybilność: Windows 7,Windows CE, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit;

•   kompatybilność z programem do akwizycji danych;

•   gwarancja minimum 12 miesięcy.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 12.01.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2017 roku do godziny 13:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

OFERTA NA:

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ,

- KARTA AKWIZYCJI DANYCH.

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

Załącznik 1

........................ dnia: ….......................

FORMULARZ OFERTY

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

...................................................................................... tel.: ...............................

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ,

- KARTĘ AKWIZYCJI DANYCH.

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Program do akwizycji danych wraz

z licencją bezterminową

 

Szt. 1

 

 

 

 

Karta akwizycji danych

 

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2017-01-05

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA POMPĘ

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 12.01.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ogólna charakterystyka:

 • Przepływ minimalny: 0,1 L/min;

 • przepływ maksymalny: min 6 L/min, max. 10 L/min;

 • maksymalne ciśnienie pracy: przynajmniej 6 bar;

 • przyłącze: 1/2 cala;

 • materiał: stal nierdzewna;

 • tłoczenie cieczy bez pulsacji;

 • możliwość sterowania przypływem cieczy np poprzez obroty silnika (falownik);

 • medium: woda;

 • temperatura medium: 0 - 40°C.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 12.01.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 7. Posiadać termin ważności / gwarancji na przedmiot zamówienia, nie mniejszy niż 2 lata.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2017 roku do godziny 13:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

OFERTA NA POMPĘ

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

........................ dnia: ….........................

FORMULARZ OFERTY

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

.............................................................................................................................

 ….............................................................................................................................

NIP: …................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

...................................................................................... tel.: ...............................

e-mail:.......................................................

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

- POMPĘ – SZT.1

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

- Pompa

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-30

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.01.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

Wąż PCV zbrojony:

 

- średnica wewnętrzna 16 mm;

 

- grubość ścianki 3 mm;

 

- maksymalne ciśnienie robocze przynajmniej 8 bar;

 

- długość 10m.

 

 

 

Wąż silikonowy (niezbrojony):

 

- średnica zewnetrzna 6mm, wewnętrzna 3 mm;

 

- długość 10m.

 

 

 

Złączki wykonane ze stali nierdzewnej:

 

- Złączka giwntowana prosta 1/2" GZ na wąż silikonowy o średnicy wewętrznej 16mm – 20 szt.;

 

- Złączka skręcana prosta 1/4" GZ na wąż o średnicy 6mm/4mm – 20 szt.;

 

- Nypel GZ 1/2" – 10 szt.;

 

- Mufa GW 1/2"– 10 szt.;

 

- Nypel redukcyjny 1/2" GW – 1/4" GZ – 10 szt.;

 

- Mufa Redukcyjna 1/2" GW - 3/8" GW – 10 szt.;

 

- Trójnik 1/2" GW – 10 szt.

 

 

 

Zawory wykonane ze stali nierdzewnej:

 

- Zawór kulowy GW 1/2" – 10 szt.

 

 

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

 

92-518 Łódź

 

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

 

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.01.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2017 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

OFERTA NA:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

 

 

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

 

 

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

J.M.

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Wąż PCV zbrojony

10 mb

 

 

 

 

Wąż silikonowy (niezbrojony)

10 mb

 

 

 

 

Złączka giwntowana prosta 1/2" GZ na wąż silikonowy o średnicy wewętrznej 16mm

20 szt.

 

 

 

 

Złączka skręcana prosta GZ 1/4" na wąż o średnicy 6mm/4mm

20 szt.

 

 

 

 

Nypel 1/2" GZ

10 szt.

 

 

 

 

Mufa 1/2" GW

10 szt.

 

 

 

 

Nypel redukcyjny 1/2" GW – 1/4" GZ

10 szt.

 

 

 

 

Mufa Redukcyjna 1/2" GW - 3/8 "

GW

10 szt.

 

 

 

 

Trójnik 1/2" GW

10 szt.

 

 

 

 

Zawór kulowy GW 1/2"

10 szt.

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-29

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

DRUKARKĘ 3D WRAZ Z FILAMENTAMI

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 05.01.2017 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

 1. Drukarka 3D – szt.1

 

 

 

Parametr

Specyfikacja

Technologia Wydruku

 

FFF (Fused Filament Fabrication)

 

Maksymalny Wymiar Druku

 

20 cm x 20 cm x 20 cm

 

Grubość warstwy

 

Regulowana w zakresie 0,05 mm – 0,4 mm

 

Maksymalna temperatura ekstrudera

2400C

Możliwość regulacji temperatury ekstrudera

 

Tak

Głowica Drukująca

 

Pojedyncza Dysza

 

Średnica Dyszy

 

0,4 mm

 

Średnica Filamentu

 

1,75 mm

 

Rodzaj Materiału

 

ABS/PLA

 

Łączność

 

USB 2.0 / Wifi

 

Oprogramowanie

 

 

Oprogramowanie obsługujące pliki STL w zestawie

 

System Operacyjny

 

Zgodne z Windows 7 bądź nowszy

 

 

 

 

 1. Filament do drukarki 3D na szpuli - szt.1

 

 

 

Materiał:

Grubość:

Kolor:

Masa filamentu:

PLA

1,75mm

biały

przynajmniej 600g

 

 

 

 

 

 1. Filament do drukarki 3D na szpuli - szt.1

 

 

 

Materiał:

Grubość:

Kolor:

Masa filamentu:

PLA

1,75mm

czarny

przynajmniej 600g

 

 

 

 1. Filament do drukarki 3D na szpuli – szt.1

 

 

 

Materiał:

Grubość:

Kolor:

Masa filamentu:

ABS

1,75mm

żółty

przynajmniej 600g

 

 

 

 1. Filament do drukarki 3D na szpuli – szt.1

 

 

 

Materiał:

Grubość:

Kolor:

Masa filamentu:

ABS

1,75mm

niebieski

przynajmniej 600g

 

 

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

 

92-518 Łódź

 

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

 

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 05.01.2017 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.01.2017 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

OFERTA NA:

 

DRUKARKĘ 3D WRAZ Z FILAMENTAMI

 

 

 

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ..............................

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

DRUKARKĘ 3D WRAZ Z FILAMENTAMI

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Drukarka 3D

Szt. 1

 

 

 

 

Filament do drukarki 3D na szpuli

Szt. 1

 

 

 

 

Filament do drukarki 3D na szpuli

Szt. 1

 

 

 

 

Filament do drukarki 3D na szpuli

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-28

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z Zapytaniem ofertowym na pompę, do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 16 grudnia 2016 roku, informujemy iż żadna z przesłanych lub dostarczonych do nas Ofert nie spełniała oczekiwań naszej firmy zawartych w specyfikacji.

W związku z powyższym, nie udało nam się wybrać Oferenta i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

 

Niemniej dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym z dnia 16 grudnia 2016 r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych.

 

Z poważaniem,

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-28

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

 

W związku z Zapytaniem ofertowym na drukarkę 3D w formie zestawu do samodzielnego złożenia, do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 21 grudnia 2016 roku, informujemy iż żadna z przesłanych lub dostarczonych do nas Ofert nie spełniała oczekiwań naszej firmy zawartych w specyfikacji.

 

W związku z powyższym, nie udało nam się wybrać Oferenta i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

 

Niemniej dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych.

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-23

 

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf 

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z Zapytaniem ofertowym na węże, złączki i zawory, do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 12 grudnia 2016 roku, informujemy iż żadna z przesłanych lub dostarczonych do nas Ofert nie spełniała oczekiwań naszej firmy zawartych w specyfikacji.

W związku z powyższym, nie udało nam się wybrać Oferenta i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

Niemniej dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych.

 

 

Z poważaniem,

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

DRUKARKĘ 3DW FORMIE ZESTAWU DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 1. DRUKARKA 3DW FORMIE ZESTAWU DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA:

 • Technologia druku: FFF;

 • Obszar roboczy co najmniej: 200x200x200 mm;

 • Możliwość ustawiania rozdzielczości warstw (trzy stopnie rozdzielczości: niska, średnia, wysoka);

 • Dokładność pozycjonowania (w osiach): XY – co najmniej 13 μm, Z - 0,65 μm;

 • 4 punktowy system stabilizacji;

 • Średnica dyszy: 0,4 - 0,6 mm;

 • Średnica filamentu:1,75 mm;

 • Możliwość drukowania z następujących materiałów (rodzaje filamentów): PLA / ABS / Laywood / Laybrick / Guma / Nylon;

 • Górna granica temperatury pracy głowicy ekstrudera: 260 stopni C;

 • Górna granica temperatury pracy platformy roboczej: 100 stopni C;

 • Wydajność: przynajmniej 8 m/h dla warstwy 0,2 mm;

 • Panel LCD;

 • Oprogramowanie komputerowe dedykowane do danej drukarki, kompatybilne z systemami Windows XP/7/8;

 • Łączność z komputerem: USB i SD;

 • Dwuletnia gwarancja;

 • Certyfikat CE.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

         Pani Bożena Krawiec
Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź
tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2016 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

OFERTA NA:

 DRUKARKĘ 3DW FORMIE ZESTAWU DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA
Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf
Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

DRUKARKĄ 3DW FORMIE ZESTAWU DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

DRUKARKA 3DW FORMIE ZESTAWU DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ;

 

- KARTĘ AKWIZYCJI DANYCH.

Dotyczy realizacji projektu pt.
Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

 1. Program do akwizycji danych wraz z licencją bezterminową:

 

 

 

 • wykorzystujący graficzny język programowania;

 • umożliwiający analizę sygnałów pochodzących z karty akwizycji danych - analogowych i cyfrowych;

 • umożliwiający generowanie sygnałów wychodzących;

 • posiadający możliwość akwizycji danych, analizy, kontroli i wyświetlania w czasie rzeczywistym;

 • umożliwiający wyświetlanie danych pomiarowych w postaci wykresów, wskaźników cyfrowych i analogowych oraz przebiegów funkcji;

 • zapis danych pomiarowych do pliku;

 • komunikacja za pomocą portów szeregowych, USB, OPC, ODBC, MODBUS, IVI, oraz TCP/IP;

 • posiadający sterowniki do urządzeń MCC, Data Translation, IOtech, National Instruments;

 • kompatybilność z systemem Windows 10/8/7;

 • aktualizacja oprogramowania oraz wsparcie techniczne na okres 3 lat od daty zakupu.

 

 

 

 1. Karta akwizycji danych

 

 

 

 • komunikacja z PC: USB;

 • typ pomiaru: napięcie;

 • maksymalny zakres napięć wejść analogowych: -10 V - 10 V, dokładność: maksymalna 7.73 mV;

 • minimalny zakres napięć wejść analogowych: -1 V - 1 V, dokładność: maksymalna 1.53 mV;

 • minimalnie 8 wejść analogowych;

 • minimalna rozdzielczość / częstotliwość próbkowania (14-bit, 48 kS/s);

 • minimalnie 2 wyjścia analogowe (12-bit), zakres napięcia 0-5V;

 • minimalnie 12 wejść/wyjść cyfrowych; zakres napięć 0 – 5 V, sygnał TTL;

 • wymiary maksymalne dł. x szer. x wys.: 9cm x 9cm x 2,5 cm;

 • typ konektorów: zaciski śrubowe;

 • zasilanie: USB;

 • kompatybilność: Windows 2000/XP, Windows 7,Windows CE, Windows Mobile, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, LabView;

 • kompatybilność z programem do akwizycji danych;

 • gwarancja minimum 12 miesięcy.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

 

Amii Sp. z o.o.

 

ul. Techniczna 22

 

92-518 Łódź

 

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

 

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 28.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2016 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

 

 

OFERTA NA:

 

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ,

 

- KARTA AKWIZYCJI DANYCH.

 

 

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

 

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 

 

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

 

 

 

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

- PROGRAM DO AKWIZYCJI DANYCH WRAZ Z LICENCJĄ BEZTERMINOWĄ,

 

- KARTĘ AKWIZYCJI DANYCH.

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Program do akwizycji danych wraz

z licencją bezterminową

 

Szt. 1

 

 

 

 

Karta akwizycji danych

 

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-19

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

-LAPTOP – SZT. 1,

- APARAT CYFROWY – SZT. 1,

- STATYW – SZT. 1.

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na laptop - szt.1 , aparat cyfrowy - szt.1 , statyw - szt.1, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 9 grudnia 2016 roku do sześciu potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 19 grudnia 2016 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Jako, że została do nas przesłana tylko jedna oferta na przedmiot zamówienia od firmy ”WIM” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Włodzimierz Wojciechowski, ofertę tą uznajemy za najkorzystniejszą:

 

WIM” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Włodzimierz Wojciechowski

ul. Hipoteczna 25/58, 91-324 Łódź;

Cena – 5890,00 pln netto;

Termin realizacji – do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy.

 

Z firmą ”WIM” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Włodzimierz Wojciechowski

zostanie podpisana umowa na laptop - szt.1 , aparat cyfrowy - szt.1 , statyw - szt.1, która dotyczy projektu pt.

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-16

ZAPYTANIE OFERTOWE NA POMPĘ

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 23.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ogólna charakterystyka:

 • przepływ maksymalny: mieszczący się w przedziale 6- 10 l/min;

 • maksymalne ciśnienie pracy: przynajmniej 6 bar;

 • przyłącze: 1/2 cala;

 • materiał: stal nierdzewna;

 • tłoczenie cieczy bez pulsacji;

 • możliwość sterowania przypływem cieczy np. poprzez obroty silnika (falownik);

 • Zasilanie 230V.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający
  i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

                  Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 23.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 7. Posiadać termin ważności / gwarancji na przedmiot zamówienia, nie mniejszy niż 2 lata.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2016 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

OFERTA NA POMPĘ

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej,
  a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

Załącznik 1

........................ dnia: ….........................

FORMULARZ OFERTY

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

NIP: …................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

...................................................................................... tel.: ...............................

e-mail:.......................................................

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

- POMPĘ – SZT.1

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Załącznik 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

- Pompa

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-15

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA:

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ogólna charakterystyka:

Wąż PCV zbrojony:

- średnica wewnętrzna 15 mm;

- średnica zewnętrzna minimum 21 mm;

- maksymalne ciśnienie robocze minimum 8 bar;

- długość 10m.

 

Wąż silikonowy (niezbrojony):

- średnica zewnetrzna 6mm, wewnętrzna 3 mm;

- długość 10m.

 

Złączki wykonane ze stali nierdzewnej:

- Końcówka do węża 1/2” GZ na wąż silikonowy o średnicy wewętrznej 15mm – 20 szt.;

- Złączka skręcana prosta GZ 1/4" na wąż o średnicy wewnętrznej 4mm – 20 szt.;

- Nypel 1/2” – 1/2” – 10 szt.;

- Mufa 1/2” – 1/2” – 10 szt.;

- Mufa redukcyjna 1/2” GW - 1/4” GW – 10 szt.;

- Redukcja 1/2" GZ – 1/4" GW – 10 szt.;

- Redukcja 1/2" GW – 1/4" GZ – 1 szt.;

- Mufa Redukcyjna 1/2” GW - 3/8” GW – 10 szt.;

- Trójnik gwintowany 1/2” GW – 5 szt.

 

Zawory wykonane ze stali nierdzewnej:

- Zawór kulowy GW 1/2" – 10 szt.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 22.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2016 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

OFERTA NA:

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

Załącznik 1

........................ dnia: ….........................

FORMULARZ OFERTY

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Załącznik 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

J.M.

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Wąż silikonowy zbrojny

 

10 metrów

 

 

 

 

Wąż silikonowy (niezbrojny)

 

10 metrów

 

 

 

 

Końcówka do węża ½” GZ na wąż silikonowy o średnicy wew. 15 mm

Szt. 20

 

 

 

 

Złączka skręcana prosta ¼” GZ na wąż o średnicy wew. 4 mm

Szt. 20

 

 

 

 

Nypel ½” – ½”

Szt. 10

 

 

 

 

Mufa ½” – ½”

Szt. 10

 

 

 

 

Mufa redukcyjna ½” GW – ¼” GW

Szt. 10

 

 

 

 

Redukcja ½” GZ -1/4” GW

Szt. 10

 

 

 

 

Redukcja ½” GW – 1/4” GZ

Szt. 1

 

 

 

 

Mufa Redukcyjna ½” GW – 3/8” GW

Szt. 10

 

 

 

 

Trójnik gwintowany ½ GW

Szt. 5

 

 

 

 

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej, ½” GW

Szt. 10

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-12

 

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z Zapytaniem ofertowym na węże, złączki i zawory, do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 2 grudnia 2016 roku, informujemy iż żadna z przesłanych lub dostarczonych do nas Ofert nie spełniała oczekiwań naszej firmy zawartych w specyfikacji.

W związku z powyższym, nie udało nam się wybrać Oferenta i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

 

Niemniej dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym z dnia 2 grudnia 2016 r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych.

 

 

Z poważaniem,

Bożena Krawiec

 

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-12

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY ORAZ ODCZYNNIKI CHEMICZNE

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na szkło i drobny sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu 2 grudnia 2016 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy: www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 12 grudnia 2016 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

Łącznie napłynęły 2 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. szkło i drobny sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne

 

 1. Sprzedaż odczynników i produktów chemicznych CHEMILAB Bożena Gładysz, ul. Kopernika 6A, 39-400 Tarnobrzeg

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 

 1. Labo-mix spółka jawna Krystyna Skałka, Andrzej Wencław,

ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź;

Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

Cena: 4 653,57 pln netto;

Termin realizacji: do 20 dni od daty podpisania umowy.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

Cena: 70 %

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

 

Termin realizacji: 30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 1. Sprzedaż odczynników i produktów chemicznych CHEMILAB Bożena Gładysz, ul. Kopernika 6A, 39-400 Tarnobrzeg

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 1. Labo-mix spółka jawna Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź;

 

Cena: 70,00 %;

Termin realizacji: 20,00 %;

Łącznie: 90,00 %;

 

 

Z firmą Labo-mix spółka jawna Krystyna Skałka, Andrzej Wencław zostanie podpisana umowa na szkło i drobny sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne, która dotyczy projektu pt.

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Bożena Krawiec

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-09

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 NA:

- LAPTOP – SZT. 1,

- APARAT CYFROWY – SZT. 1,

- STATYW – SZT.1.

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Ogólna charakterystyka:

1) Laptop – szt. 1

 

Element konfiguracji

Wymagane minimalne parametry techniczne

Ekran

Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080,

Procesor

Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 3000 punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć operacyjna

Pojemność: min. 4 GB

Dysk twardy

Pojemność min. 500 GB,

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD +/- RW wewnętrzny.

Karta graficzna

kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, uzyskująca wynik co najmniej 560 punktów w teście Passmark – G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php,

Karta muzyczna

Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon

 

1 x HDMI

 

1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

 

1 x wejście mikrofonowe

 

1 x wyjście słuchawkowe

 

Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0

 

Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).

 

Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC

 

Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n

Urządzenia wskazujące

TouchPad (płytka dotykowa)

Mysz

Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka,

Klawiatura

Pełnowymiarowa w układzie QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury.

Wyposażenie dodatkowe

Torba dostosowania do wielkości laptopa (15”-15,6”)

 

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 8.1
PL 64-bit lub równoważny.

 

Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia.Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników
i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony.Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym.

Bateria

Przynajmniej 4-komorowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 3 godziny

Zasilacz

Dedykowany do laptopa

Gwarancja

min. 12 miesięcy

 

2)Aparat cyfrowy – szt. 1

 

Całkowita liczba pikseli min. 14 max 20,2 mln

Jasność obiektywu: zmienna min. f1.8

Wbudowana lampa błyskowa

Nośnik: Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I)

Karta pamięci co najmniej 32 GB

Czułość ISO od 100 do 2.800 i większy

Fotografowanie z podglądem na żywo (zdjęcia), podgląd filmu na żywo (filmy)

Format zdjęć – RAW, JPG

Język menu polski

Tryb fotografowania Makro

Ładowarka, pasek aparatu

Kabel USB

Płyta CD z pakietem oprogramowania, instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej

 

3) Statyw – szt. 1

 

Wysokość po rozłożeniu minimum 140 cm

Minimalna wysokość robocza mniej niż 20 cm

Waga do 2,5 kg

Obciążenie robocze od 2 kg i więcej

Trzy nóżki z regulacją kąta nachylenia

Głowica w zestawie kompatybilna z aparatem

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 16.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2016 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

- LAPTOP - SZT. 1,

- APARAT CYFROWY - SZT. 1,

- STATYW - SZT. 1.

 

„Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %
gdzie:
C - cena
C min- cena najniższa
C b – cena badana

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

........................ dnia: ….........................

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

NIP: …................................................................

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

...................................................................................... tel.: ...............................

e-mail:.......................................................

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

LAPTOP - SZT. 1,

- APARAT CYFROWY - SZT. 1,

- STATYW - SZT. 1.

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

..........................................................

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Laptop

 

Szt. 1

 

 

 

 

Aparat cyfrowy

 

Szt. 1

 

 

 

 

Statyw

 

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

 

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-08

 

Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

 

W związku z Zapytaniem ofertowym na laptop - szt.1, aparat cyfrowy - szt.1, statyw - szt.1 , do projektu pn. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf - Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00, które umieściliśmy na stronie www.amii.pl oraz przesłaliśmy do firm w dniu 30 listopada 2016 roku, informujemy iż żadna z przesłanych lub dostarczonych do nas Ofert nie spełniała oczekiwań naszej firmy zawartych w specyfikacji.

 

W związku z powyższym, nie udało nam się wybrać Oferenta i zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

 

 

 

Niemniej dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym z dnia 30 listopada 2016 r.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych postępowaniach przetargowych.

 

 

 

Z poważaniem,

 

Bożena Krawiec

 

 Projekt współfinansowany w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”,
Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0089/15-00
Tytuł projektu : Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-02

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

 

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

Wąż silikonowy zbrojony:

 

- średnica wewnętrzna 15 mm;

 

- średnica zewnętrzna minimum 21 mm;

 

- maksymalne ciśnienie robocze minimum 8 bar;

 

- długość 10m.

 

Wąż silikonowy (niezbrojony):

 

- średnica zewnetrzna 6mm, wewnętrzna 3 mm;

 

- długość 10m.

 

Złączki wykonane ze stali nierdzewnej:

 

- Końcówka do węża 1/2” GZ na wąż silikonowy o średnicy wewętrznej 15mm – 20 szt.;

 

- Złączka skręcana prosta GZ 1/4" na wąż o średnicy wewnętrznej 4mm – 20 szt.;

 

- Nypel 1/2” – 1/2” – 10 szt.;

 

- Mufa 1/2” – 1/2” – 10 szt.;

 

- Mufa redukcyjna 1/2” GW - 1/4” GW – 10 szt.;

 

- Redukcja 1/2" GZ – 1/4" GW – 10 szt.;

 

- Redukcja 1/2" GW – 1/4" GZ – 1 szt.;

 

- Mufa Redukcyjna 1/2” GW - 3/8” GW – 10 szt.;

 

- Trójnik gwintowany 1/2” GW – 5 szt.

 

Zawory wykonane ze stali nierdzewnej:

 

- Zawór kulowy GW 1/2" – 10 szt.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

 

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2016 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

OFERTA NA:

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….......................

FORMULARZ OFERTY

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

WĘŻE, ZŁĄCZKI I ZAWORY

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

J.M.

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Wąż silikonowy zbrojny

 

10 metrów

 

 

 

 

Wąż silikonowy (niezbrojny)

 

10 metrów

 

 

 

 

Końcówka do węża ½” GZ na wąż silikonowy o średnicy wew. 15 mm

Szt. 20

 

 

 

 

Złączka skręcana prosta ¼” GZ na wąż o średnicy wew. 4 mm

Szt. 20

 

 

 

 

Nypel ½” – ½”

Szt. 10

 

 

 

 

Mufa ½” – ½”

Szt. 10

 

 

 

 

Mufa redukcyjna ½” GW – ¼” GW

Szt. 10

 

 

 

 

Redukcja ½” GZ -1/4” GW

Szt. 10

 

 

 

 

Redukcja ½” GW – 1/4” GZ

 

 

 

 

 

Mufa Redukcyjna ½” GW – 3/8” GW

Szt. 10

 

 

 

 

Trójnik gwintowany ½ GW

Szt. 5

 

 

 

 

Zawór kulowy ze stali nierdzewnej, ½” GW

Szt. 10

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-12-02

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

 

SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY ORAZ ODCZYNNIKI CHEMICZNE

 

 

 

Dotyczy realizacji projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 

     I. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Ogólna charakterystyka:

 

Szkło i drobny sprzęt laboratoryjny:

 

Lp.

Nazwa

Szt.

Specyfikacja

 1.  

 

Butelka na odczynniki z szeroką szyjką i korkiem
(szklana)

5

5

Pojemność 250 ml

Pojemność 500 ml

 1.  

 

Butla dozująca z podziałką

1

2

2

Pojemność 5 L

Pojemność 10 L

Pojemność 25 L

 1.  

Cylinder miarowy (Tworzywo SAN, PP lub PMP)

5

5

2

2

Pojemność 0,1 L

Pojemność 0,5 L

Pojemność 1 L

Pojemność 2 L

 1.  

Kanister polietylenowy

3

Pojemność 25 L

 1.  

Kolba Erlenmeyera PP

5

 

Pojemność 500 ml

 1.  

Kolba Erlenmeyera szklana z gwintem i korkiem PP

5

5

Pojemność 100 ml

Pojemność 250 ml

 1.  

Kolba miarowa (szklana)

1

1

1

1

Pojemność 250 ml

Pojemność 500 ml

Pojemność 1 L

Pojemność 2 L

 1.  

Kolba miarowa z korkiem (PP)

3

3

3

Pojemność 250 ml

Pojemność 500 ml

Pojemność 1 L

 1.  

Końcówki do pipet automatycznych Radwag

1

 

1

 

1

5000 μl OMNITIP Bulk (150 szt. luzem w worku)

1000 μl OMNITIP Bulk (250 szt. luzem w worku)

300 μl OMNITIP Bulk (1000 szt. luzem w worku)

 1.  

Naczynko wagowe

10

Rozmiar 50 mm x 70 mm

 1.  

Pęseta laboratoryjna (stalowa)

 

Z końcówkami: ostrymi – 115 mm (1 szt.),

zaostrzonymi – 105 mm (1 szt.),

ostrymi i zakrzywionymi – 105 mm, (1 szt.),

ząb szczura – 125 mm (1 szt.),

płaskimi i zakrzywionymi – 105 mm, pokrytymi PTFE, krzyżakowymi i płaskimi

 

 1.  

Probówki z korkiem

50

FALCON 15 ml (1 op.)

 1.  

Ręcznik papierowy

10

 

 1.  

Rękawiczki lateksowe

 

Rozmiar L

 1.  

Statyw na probówki o poj. 15 ml

2

Statyw na minimum 20 probówek

 1.  

Szalka Petriego (PS)

100

100

100

Średnica 35 mm

Średnica 55 mm

Średnica 90 mm

 1.  

Szpatułko-łyżeczka laboratoryjna

3

 

 1.  

Tryskawka z LDPE

5

Pojemność 500 ml

 1.  

Zlewka szklana z wylewem

3

3

3

3

Pojemność 500 ml (niska)

Pojemność 250 ml (niska)

Pojemność 500 (wysoka)

Pojemność 250 (wysoka)

 1.  

Zlewka z PP

2

Pojemność 5L z uchem

 

 

Odczynniki chemiczne:

 

Lp.

Nazwa

Szt.

Specyfikacja

 1.  

Chlorek magnezu x 6H2O cz.d.a

1

250 g

 1.  

Chlorek sodu cz.d.a

1

500 g

 1.  

Chlorek wapnia x 6H2O cz.d.a

1

250 g

 1.  

Chlorek żelaza (III) x 6H2O cz.d.a

1

250 g

 1.  

Węglan magnezu zasadowy cz. d.a

1

250 g

 1.  

Węglan wapnia bezwodny cz.d. a

1

250 g

 1.  

Zestaw odczynników HACH do oznaczania chlorków

2

2

Roztwór jonów żelaza (100 ml)

Roztwór tiocyjanianu rtęci (200 ml)

 1.  

Azotan amonu

1

250 g

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

Oferta musi:

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 09.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2016 roku do godziny 16:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

OFERTA NA:

SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY ORAZ ODCZYNNIKI CHEMICZNE

 

Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 7. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

 

........................ dnia: ….........................

 

FORMULARZ OFERTY

 

 

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 

 

 

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY ORAZ ODCZYNNIKI CHEMICZNE

 

 

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Szkło i drobny sprzęt laboratoryjny

 

 

 

 

 

Odczynniki chemiczne

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-11-30

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
- LAPTOP SZT. 1,
- APARAT CYFROWY SZT. 1,
- STATYW SZT.1.


Dotyczy realizacji projektu pt. "Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody" akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Siedziba główna firmy

i dane firmy:

AMII Sp. z o.o.

ul. Grabińska 23

92-780 Łódź

NIP 728-025-73-52

REGON 001347421

e-mail: officeamii@amii.pl

Adres do korespondencji

i składania ofert:

AMII Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 (wew. 100)

fax.: 42 649-25-22

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Oferta powinna mieć podaną wartość w PLN. Jeżeli oferta będzie w innej walucie, to Zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 07.12.2016 roku.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 5. Ustala się termin związania ofertą na 30 dni.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Ogólna charakterystyka:

 

1) Laptop – szt. 1

 

Element konfiguracji

Wymagane minimalne parametry techniczne

Ekran

Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 1920×1080,

Procesor

Procesor dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 3000 punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamięć operacyjna

Pojemność: min. 4 GB

Dysk twardy

Pojemność min. 500 GB,

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD +/- RW wewnętrzny.

Karta graficzna

kompatybilna z Microsoft® DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, uzyskująca wynik co najmniej 560 punktów w teście Passmark – G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php,

Karta muzyczna

Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon

 

1 x HDMI

 

1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

 

1 x wejście mikrofonowe

 

1 x wyjście słuchawkowe

 

Min. 3 x USB (wbudowane), w tym min. 1 x USB 3.0

 

Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).

 

Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC

 

Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n

Urządzenia wskazujące

TouchPad (płytka dotykowa)

Mysz

Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka,

Klawiatura

Pełnowymiarowa w układzie QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury.

Wyposażenie dodatkowe

Torba dostosowania do wielkości laptopa (15”-15,6”)

 

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 8.1
PL 64-bit lub równoważny.

 

Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających sterowników, wchodzących w skład urządzenia.Dostęp do najnowszych kompatybilnych sterowników
i uaktualnień na stronie producenta laptopa, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu laptopa – do oferty należy dołączyć link strony.Sterowniki powinny być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem operacyjnym.

Bateria

Przynajmniej 4-komorowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 3 godziny

Zasilacz

Dedykowany do laptopa

Gwarancja

min. 12 miesięcy

 

2)Aparat cyfrowy – szt. 1

Całkowita liczba pikseli min. 14 max 20,2 mln

Jasność obiektywu: zmienna min. f1.8

Wbudowana lampa błyskowa

Nośnik: Karta SD, SDHC lub SDXC (UHS-I)

Karta pamięci co najmniej 32 GB

Czułość ISO od 100 do 2.800 i większy

Fotografowanie z podglądem na żywo (zdjęcia), podgląd filmu na żywo (filmy)

Format zdjęć – RAW, JPG

Język menu polski

Tryb fotografowania Makro

Ładowarka, pasek aparatu

Kabel USB

Płyta CD z pakietem oprogramowania, instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej

 

3) Statyw – szt. 1

Wysokość po rozłożeniu minimum 140 cm

Minimalna wysokość robocza mniej niż 20 cm

Waga do 2,5 kg

Obciążenie robocze od 2 kg i więcej

Trzy nóżki z regulacją kąta nachylenia

Głowica w zestawie kompatybilna z aparatem

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje, Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w jednej z form: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem bezpośredniego doręczenia.

 3. Jeśli Zamawiający lub Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje faksem, drogą elektroniczną oraz za bezpośrednim doręczeniem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest:

Pani Bożena Krawiec

Amii Sp. z o.o.

ul. Techniczna 22

92-518 Łódź

tel.: 42 648-44-44 wew. 100

e-mail: officeamii@amii.pl

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

Oferta musi:

 

 1. Zostać przekazana Zamawiającemu w jednej z wersji: papierowej, elektronicznej, za pomocą faksu, poczty, kuriera lub osobiście.

 2. Zawierać pełne dane (m.in.: nazwę, adres, numer telefonu, adres email, NIP, REGON) Oferenta.

 3. Zawierać cenę oferty (podana w PLN netto wraz ze wskazaniem stawki VAT, w przypadku podania kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy podane kwoty na PLN według kursu sprzedaży waluty obcej przez mBank S.A. obowiązującego w dniu 07.12.2016 r.).

 4. Odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego.

 5. Zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęciami imiennymi
  i firmowymi – w przypadku ofert papierowych oraz przesyłanych za pomocą faksu.
  W przypadku ofert przesyłanych elektronicznie prosimy o zamieszczenie stopki z danymi Oferenta w treści przesłanego emaila.

 6. Zawierać oświadczenie Oferenta, że sprzedawany przez niego przedmiot zapytania ofertowego jest nowy i nie nosi śladów wcześniejszego użytkowania.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2016 roku do godziny 12:00 wraz z wypełnionym formularzem ofertowym i szczegółową specyfikacją cenową oferty z załącznika, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej firmy Amii Sp. z o.o. przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi, 92-518 Łódź, osobiście lub drogą elektroniczną albo za pośrednictwem faksu, poczty lub kuriera.

 2. Kopertę lub opakowanie, w którym znajduje się oferta należy oznaczyć następująco:

 

Amii Sp. z o.o.
ul. Techniczna 22
92-518 Łódź

 

OFERTA NA:

- LAPTOP – SZT. 1,

- APARAT CYFROWY –SZT. 1,

- STATYW – SZT. 1

         „Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  o czym musi pisemnie zawiadomić Zamawiającego.

 3. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB ICH OBLICZANIA:

 

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta, Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

 

KRYTERIUM NR 1:

Cena

 

 

WAGA KRYTERIUM NR 1:

70 %

* punkty będą ofertom przyznawane odwrotnie proporcjonalnie do ceny oferty, czyli:

C = (C min /C b ) x 70 %

gdzie:

C - cena

C min- cena najniższa

C b – cena badana

 

KRYTERIUM NR 2:

Termin realizacji

 

WAGA KRYTERIUM NR 2:

30 %

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30 %

20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20 %

25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10 %

30 dni kalendarzowych i powyżej = 0%

 

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli ważne oferty i do których zostało wysłane zapytanie ofertowe. Informacja taka zostanie umieszczona także w siedzibie głównej firmy przy ulicy Grabińskiej 23 w Łodzi oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22 w Łodzi oraz na stronie internetowej firmy www.amii.pl

 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod względem kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym.

 3. Jeśli firma, której oferta była najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zostanie zaproponowane podpisanie umowy kolejnemu Oferentowi, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą ze złożonych ofert lub zostanie ogłoszone nowe zapytanie ofertowe.

 4. W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, co do treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści zapytania ofertowego, bez podania przyczyny. Zmienione zapytanie ofertowe zostanie niezwłocznie przekazane tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie głównej firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy oraz zostanie przedłużony termin składania ofert.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. O wycofaniu ofert zostaną powiadomieni wszyscy ci Wykonawcy, którym przekazano pierwotne zapytanie ofertowe oraz zostanie ono podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w siedzibie firmy oraz w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a także na stronie internetowej firmy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza oferty

 2. Szczegółowa specyfikacja cenowa oferty

 

Załącznik 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 …........................ dnia: …........................

 

 1. Zamawiający: AMII Sp. z o.o. ul. Grabińska 23 92-780 Łódź

 1. Wykonawca (nazwa i dane adresowe):

 

.............................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

 

NIP: …................................................................

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu Zamawiającym:

 

...................................................................................... tel.: ...............................

 

e-mail:.......................................................

 

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na dostawę:

 

- LAPTOP – SZT. 1,

- APARAT CYFROWY SZT. 1,

- STATYW – SZT. 1.

 

Potwierdzamy zgodność naszej oferty z opisem przedmiotu zamówienia i dołączamy materiały pozwalające na sprawdzenie zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin płatności: ....dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w w/w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy zastrzeżeń.

 3. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

 4. W załączeniu szczegółowa specyfikacja cenowa oferty.

 

 

 

..........................................................

 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Załącznik 2

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA CENOWA OFERTY.

 

Nazwa aparatury

Ilość

Wartość netto

Vat

Wartość brutto

Termin dostawy w dniach

Laptop

 

Szt. 1

 

 

 

 

Aparat cyfrowy

 

Szt. 1

 

 

 

 

Statyw

 

Szt. 1

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie: ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

..........................................................
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2016-11-30

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERT

 

sondy konduktometryczne – szt.2, przetworniki ciśnienia – szt.2, sondy pH przepływowe – szt.2, przepływomierz ultradźwiękowy

 

 

W związku z zapytaniem ofertowym na przedstawienie oferty cenowej na sondy konduktometryczne – szt.2, przetworniki ciśnienia – szt.2, sondy pH przepływowe – szt.2, przepływomierz ultradźwiękowy, które zostało wysłane drogą elektroniczną w dniu
21 listopada 2016 roku do czterech potencjalnych Wykonawców oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej firmy:
www.amii.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy przy ulicy Grabińskiej 23, a także w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy ulicy Technicznej 22, informujemy, że w dniu 30 listopada 2016 roku została wybrana najkorzystniejsza oferta.

 

 

 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, została wybrana oferta firmy, która była najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe oraz termin realizacji.

 

 

 

Łącznie napłynęły 4 oferty od firm, które brały udział w zapytaniu ofertowym na ww. sondy konduktometryczne – szt.2, przetworniki ciśnienia – szt.2, sondy pH przepływowe – szt.2, przepływomierz ultradźwiękowy.

 

 

 

 1. BAMO Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 

 

 1. Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice, skr. poczt. 402 ;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 

 

 1. Casp System Sp. z o.o., ul. Puszkina 2, 43-603 Jaworzno;

 

Oferta zgodna z treścią zapytania ofertowego.

 

Cena: 19 255,00 pln netto;

 

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

 1. SIMEX Sp. z o.o., ul. Wielkopole 11, 80-556 Gdańsk;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

Kryteria brane pod uwagę i ich sposób wyliczania:

 

Cena: 70 %

 

C = (C min / C b) x 70%;
gdzie: C – cena; C min – cena najniższa; C b – cena badana;

  

Termin realizacji: 30 %

 

do 10 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 30%

 

do 20 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 20%

 

do 25 dni kalendarzowych od podpisanej umowy = 10%

 

30 dni kalendarzowych i powyżej od podpisanej umowy = 0%

 

 

 

Wyniki dla ww. sposobu obliczania kryteriów dla ofert od firm wraz z otrzymaną punktacją:

 

 

 

 1. BAMO Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 

 

 1. Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice, skr. poczt. 402 ;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona;

 

 

 

 1. Casp System Sp. z o.o., ul. Puszkina 2, 43-603 Jaworzno;

 

Cena: 70,00 %;

 

Termin realizacji: 0,00 %;

 

Łącznie: 70,00 %;

 

 

 

 1. SIMEX Sp. z o.o., ul. Wielkopole 11, 80-556 Gdańsk;

 

Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego – oferta odrzucona.

 

 

 

Z firmą Casp System Sp z o.o. zostanie podpisana umowa na sondy konduktometryczne – szt.2, przetworniki ciśnienia – szt.2, sondy pH przepływowe – szt.2, przepływomierz ultradźwiękowy, która dotyczy projektu pt. Materiały kompozytowe na bazie grafenu przeznaczone do oczyszczania wody” akronim HydroGraf

 

Nr: POIR.04.01.04-00-0089/15-00.

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

Bożena Krawiec

 

Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2015-11-20

Modernizacja instalacji elektroenergetycznej w budynku biurowo-produkcyjnym.

Informacje ogólne

NAZWA I ADRES: Amii Sp. zo.o., 92-780 Łódź, ul. Grabińska 23, KRS Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000120100, NIP 728-025-73-52, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, tel 42 648 44 44.

Adres strony internetowej Zamawiającego:
www.amii.pl

Przedmiot zapytania ofertowego oraz wymagania
1.1 Przedmiot zapytania ofertowego

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest sprawdzenie , dostosowanie i modernizacja instalacji elektroenergetycznej w budynku biurowo produkcyjnym w obiekcie firmy Amii Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Technicznej 22 .
Zakres prac

 

 1. Ocena techniczna istniejącej instalacji elektroenergetycznej .

 2. Uporządkowanie instalacji elektrycznej:

  - Ustalenie przebiegu tras przewodów i kabli.

  - Usunięcie zbędnych , nieużywanych przewodów i kabli.

  - Modernizacja lub wymiana rozdzielni i tablic elektrycznych oraz uaktualnienie wartości ich zabezpieczeń do obecnie wymaganych.

 3. Odpowiednie oznaczenie:

  - Rozdzielni obwodowych

  - Kontaktów oświetleniowych

  - Gniazd wtykowych

 4. Ustalenie bieżącego zapotrzebowania na moc poszczególnych instalacji.

 5. Modernizacja oświetlenia instalacji oświetlenia i zasilania awaryjnego z odpowiednim certyfikatem p.poż ( moernizacja z wykorzystaniem istniejacego agregatu prądotwórczego lub z zastosowaniem nowej jednostki zasilania awaryjnego).

 6. Wykonanie pełnej powykonawczej dokumentacji technicznej modrnizowanej instalacji:

  Dokumentacja powinna być wykonana w formie papierowej oraz na nosniku elektronicznym.

  Powinna zawierać:

  - Opis techniczny

  - Wyniki pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

  - Wyniki pomiarów rezystancji obwodów .

  - Rzuty pomieszczeń z naniesieniami: rozdzielni obwodowych, punktów oświetleniowych, gniazd wtykowych, kontaktów oraz przebiegu koryt kablowych.

  - Schematy ideowe rozdzielni obwodowych.

 

Oferta powinna zawierać wycenę z podziałem na każdy punkt zakresu prac z wyszczególnieniem materiałów potrzebnych do wykonania modernizacji.

 

Powinna również określać termin zakończenia prac. Przy ustaleniu terminu należy wziąć pod uwagę ,że wszystkie prace modernizacyjne będą wykonywane w firmie będącej w normalnym cyklu produkcyjnym.Wszelkie wyłączenia energii elektrycznej będą mozliwe po ustaleniu z kierownictwem produkcji

 

Ponadto należy podać warunki gwarancji ,długość ochrony gwarancyjnej i plan koniecznych przeglądów gwarancyjnych, których koszt powinien być wliczony w wycenę.

 

 

 

1.2 Wymagania postępowania oraz warunki przyszłego kontraktu
Postępowanie będzie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.
Podstawą wyboru firmy będzie cena zaproponowana w ofercie, doświadczenie posiadane przez Wykonawcę oraz termin realizacji Inwestycji. W ramach postępowania nie jest możliwe złożenie oferty częściowej.

1.3 Wymogi formalne dotyczące oferty
Oferta powinna składać się z następujących części:

Część I – Dane o Oferencie oraz oświadczenia (zgodnie z wytycznymi poniżej).

Oświadczenie Wykonawcy, że firma, którą reprezentuje :

•jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z wymogami prawa polskiego, posiada zdolność prawną i jest uprawniona do zawarcia Umowy oraz do jej wykonania,
• posiada wszelkie zezwolenia lub koncesje niezbędne do wykonania Umowy,
• posiada techniczne możliwości wykonania Umowy,
• posiada personel niezbędny do wykonania Umowy,
• posiada środki finansowe niezbędne do wykonania Umowy,

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Kserokopie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

 

Oświadczenie Wykonawcy o tym że firma, którą reprezentuję nie jest w stanie upadłości i nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie upadłościowe.

Część II – Oferta

Wszystkie ceny w Ofercie powinny zostać wyrażone w PLN (polskich złotych) netto.
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta o wartości nie mniejszej niż wynikająca z nadesłanej oferty. Jeśli upoważnienie nie wynika z załączonego wyciągu z KRS bądź z zaświadczenia o treści wpisu do ewidencji należy załączyć oryginał odpowiedniego pełnomocnictwa.
Oferta powinna zawierać datę i miejsce jej sporządzenia.

Część III – Dokumenty formalne

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zastrzeżenia
Amii Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo:

Przekazywania odpowiedzi na pytania oferentów wszystkim uczestnikom postępowania bez ujawniania źródła zapytania;
Swobodnego wyboru Oferenta bez podania uzasadnienia;
Unieważnienia postępowania, odstąpienia od postępowania jak też uznania, że postępowanie nie dało rezultatu bez podania uzasadnienia;
Prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi Oferentami;
Skierowania do Oferentów dodatkowych zapytań.
Amii Sp. z o.o.. nie refunduje, żadnych kosztów związanych z:
Przygotowaniem ofert.
Pokazami i prezentacjami.
Udostępnieniem produktów do testowania.
Nie przewiduje się wpłacenia wadium.

3. Oferta cenowa
Oferta cenowa musi zawierać wszystkie koszty związanie z wykonaniem danej inwestycji . Wszystkie ceny powinny być cenami netto wyrażonymi w Polskich Złotych (PLN).
Wszelkie koszty związane z procesem odpowiedzi na zapytanie ofertowe ponoszone są wyłącznie przez Oferenta.

4. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2015r do godz. 16:00 osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na adres Amii Sp. z o.o., 92-18 Łódź, ul. Techniczna 22 pok. 5
albo
drogą emailową na adres produkcja@amii.pl
Sugerowany termin rozpoczęcia modernizacji: 11 stycznia 2016 r.
Adres strony internetowej, na której jest przetarg
http://www.amii.pl/ogloszenia.php
5. Osoby kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procesem ofertowym, prosimy skontaktować się z nami wykorzystując poniższe informacje.
Kontakt w kwestiach merytorycznych:


 

Imię i nazwisko: Piotr Kępiński
Email: produkcja@amii.pl
Tel. +48 42 648 44 44 wew. 111
Tel.kom.: +48 606 240 009

Imię i nazwisko: Bożena Krawiec
Email: df@amii.pl
Tel. +48 42 648 44 44 wew. 162

_____

Amii Sp. z o.o.
Grabińska 23
Łódź

2015-03-18

Rozbudowa części biurowej hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowa fragmentu instalacji zewnętrznych (gazowej i deszczowej) w obiekcie firmy Amii Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Technicznej 22.

Informacje ogólne

NAZWA I ADRES: Amii Sp. zo.o., 92-780 Łódź, ul. Grabińska 23, KRS Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000120100, NIP 728-025-73-52, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł, tel 42 648 44 44.

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.amii.pl

Przedmiot zapytania ofertowego oraz wymagania
1.1 Przedmiot zapytania ofertowego Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest rozbudowa części biurowej hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowa fragmentu instalacji zewnętrznych (gazowej i deszczowej) w obiekcie firmy Amii Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Technicznej 22 - WYKONAWSTWO GENERALNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
projekt budowlany (branżowe i architektoniczny)
projekt wykonawczy konstrukcji
tabela kalkulacyjna

Projekt budowlany oraz konstrukcyjny będzie udostępniony po przesłaniu prośby na adres email df@amii.pl

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Oczekiwany termin wykonania usługi: 23 tygodnie od dnia podpisania umowy
1.2 Wymagania postępowania oraz warunki przyszłego kontraktu
Postępowanie będzie przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego.
Podstawą wyboru firmy będzie cena zaproponowana w ofercie, doświadczenie posiadane przez Wykonawcę oraz termin realizacji Inwestycji. W ramach postępowania nie jest możliwe złożenie oferty częściowej.

1.3 Wymogi formalne dotyczące oferty
Oferta powinna składać się z następujących części:

Część I – Dane o Oferencie oraz oświadczenia (zgodnie z wytycznymi poniżej).

Oświadczenie Wykonawcy, że firma, którą reprezentuję :

•jest podmiotem należycie utworzonym i działającym zgodnie z wymogami prawa polskiego, posiada zdolność prawną i jest uprawniona do zawarcia Umowy oraz do jej wykonania,
• posiada wszelkie zezwolenia lub koncesje niezbędne do wykonania Umowy,
• posiada techniczne możliwości wykonania Umowy,
• posiada personel niezbędny do wykonania Umowy,
• posiada środki finansowe niezbędne do wykonania Umowy,

Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji oraz przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, których treść potwierdzać będzie, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000, 00 zł (słownie: jeden milion złoty) każda, z których każda polegała na wykonaniu robót remontowo-budowlanych łącznie we wszystkich branżach niezbędnych do zrealizowania tej Inwestycji. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
kserokopie o