Logo Amii Sp. z o.o. Tylko najlepsze jest wystarczaj±co dobre

O firmie Amii Produkty firmy Amii Załoga firmy Amii
  O firmie AmiiO firmie  Dotacje z Unii EuropejskiejDotacjeFiltry do wodyOferty pracyAlkomatyFiltry do wodyOferty pracy w firmie AmiiDystrybutory wody
  Nasz zespółNasz zespół  Działalność społeczna firmy AmiiDziałalność społecznaDystrybutory wodyKontaktAlkomatyAlkomatyFiltry do wodyZapinki do futer
  OgłoszeniaOgłoszenia  TargiTargiFilmy / animacjeFilmy / animacje

Informacje

Amii Sp. z o. o. jest dynamiczn± firm± prywatn± obecn± na rynku ponad 35 lat. Nasza firma oferuje szerok± gamę produktów:

We wszystkich tych dziedzinach możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy obecni na wielu rynkach, zarówno w kraju, jak i za granic±. Nasze produkty s± zawsze najwyższej jakości i ciesz± się powodzeniem w wielu krajach na całym świecie, między innymi w Niemczech, Holandii, Włoszech, Estonii, Chinach, Grecji, Rosji, Kazachstanie, Turcji oraz na Ukrainie, Białorusi czy Litwie. Amii jest firm±, która cieszy się zaufaniem swoich partnerów. Mamy wielu stałych klientów, których grono systematycznie się powiększa, charakteryzuje nas także stabilna współpraca z dostawcami. Jedn± z naszych rozlicznych zalet jest płynność finansowa. Firma posługuje się wył±cznie własnym kapitałem i często kredytuje klientów. Elastyczność, w poł±czeniu z wysok± jakości± produktów oraz konkurencyjnymi cenami, wyróżnia nas wśród innych firm i stanowi o naszym sukcesie.

Jak do tej pory nasza firma siedmiokrotnie otrzymała Gazelę Biznesu (za lata 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 oraz 2014) - nagrodę przyznawan± przez Puls Biznesu dla dynamicznie rozwijaj±cych się firm średniej wielkości. Z kolei w 2014 roku otrzymaliśmy nagrodę E-Gazeli Biznesu, za dynamicznie rozwijaj±c± się firmę e-commerce w Polsce. Aby nasze produkty stały się jeszcze lepsze, wprowadziliśmy System Zarz±dzania Jakości± zgodny z norm± PN-EN ISO 9001. Stale ulepszamy nasz± ofertę.

Amii stosuje zasady zrównoważonego rozwoju i dba o środowisko naturalne. Jest także solidnym pracodawc±, czego dowodem jest fakt, że połowa zatrudnionych w naszej firmie osób pracuje tu od ponad 10 lat. Amii nie zapomina także o lokalnej społeczności i jest głównym sponsorem Klubu Sportowego Amii Nowosolna.

Dziś nasz± misj± jest dostarczenie najlepszej jakości wody do każdego domu i troska o środowisko, o czym najlepiej świadczy, iż w naszej firmie posiadamy:

Certyfikat NSF

Z dum± możemy również poinformować, że nasze produkty i wkłady zostały certyfikowane przez NSF International - niezależnej organizacji ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Aby otrzymać certyfikat, nasze produkty przeszły rygorystyczne testy odpowiadaj±ce najwyższym normom

Certyfikat NSF Certyfikat NSF


List gratulacyjny Diamenty Forbes Amii Nowosolna Amii Nowosolna Amii Nowosolna

Amii Nowosolna Amii Nowosolna Amii Nowosolna
Amii Nowosolna Amii Nowosolna
Amii Nowosolna Amii Nowosolna Amii Nowosolna
Amii Nowosolna Amii Nowosolna
Amii Nowosolna


Działamy już od 35 lat:

Amii Nowosolna Amii NowosolnaPolityka jakości w firmie Amii

Cele strategiczne, które postawiliśmy przed sob± staraj±c się sprostać rosn±cym wymaganiom naszych Klientów, to:

  1. Dopasowanie naszych produktów do potrzeb Klientów i zaspokajanie tych potrzeb poprzez stały rozwój.
  2. Stałe udoskonalanie jakości i innowacyjności produkowanych wyrobów.
  3. Utrzymanie silnej i stabilnej pozycji na rynku poprzez zapewnianie konkurencyjności naszej oferty.

Amii Nowosolna   Rzetelna firma   Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Firma Amii Sp. z o.o. została Regionalnym Liderem Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna firma.

Firma AMII jako lider rozwoju regionalnego   Firma AMII jako lider rozwoju regionalnego   Firma AMII jako lider rozwoju regionalnego   Firma AMII jako lider rozwoju regionalnego   Firma AMII jako lider rozwoju regionalnego  

O firmie


Amii Sp. z o. o. jest dynamiczn± firm± prywatn± obecn± na rynku ponad 35 lat. Nasza firma oferuje szerok± gamę filtrów do wody i ich akcesoriów, alkomatów oraz kesek, czyli zapinek do futer. We wszystkich tych dziedzinach możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy obecni na wielu rynkach, zarówno w kraju jak i za granic±. Nasze produkty s± zawsze najwyższej jakości i ciesz± się powodzeniem w wielu krajach na całym świecie, między innymi w Niemczech, Holandii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Rosji, oraz na Ukrainie, Białorusi czy Litwie. SprawdĽ...

Amii Sp. z o.o. Członek Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej Amii Sp. z o.o. współfinansowana przez Unię Europejsk±


referencje_wodociagi
                Amii certyfikaty         Amii certyfikaty         Amii certyfikaty         Amii certyfikaty         Amii targi         Amii targi         Amii targi         Amii targi         Amii targi         Amii targi